Apa hukum Aqiqah dalam Islam?

Didaalam Islam, para orangtua dianjurkan untuk melakukan aqiqah untuk putra putrinya, dengan menyembelih kambing. Jumlah yang perlu disembelih pun berbeda, yaitu dua ekor untuk laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan.

Hukum melakukan aqiqah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunah muakkadah, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama menurut hadits.

“Bersama anak laki-laki ada aqiqah, maka tumpahkan (penebus) darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (maksudnya cukur rambutnya)”. ( HR. Imam Ahmad, Al Bukhari dan Ashhabus Sunan )

Aqiqah sendiri merupakan salah satu hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Dalil-dalil yang menyatakan hal ini, di antaranya hadits Rasulullah SAW yang berarti:

“Setiap anak tertuntut dengan aqiqahnya.”

Lalu bagaimana hukum aqiqah bagi anak yang belum diaqiqah orangtuanya semasa kecil sehingga dewasa? Apakah masih diaqiqahkan, dan apakah boleh mengaqiqahi diri sendiri jika orangtua masih tidak mampu?

Apabila orangtuanya dulu adalah orang yang tidak mampu pada saat waktu dianjurkannya aqiqah, yaitu pada hari ke-7 kelahiran setelah kelahiran, maka ia tidak mempunyai kewajiban walaupun mungkin setelah itu orangtuanya menjadi kaya.

Jadi apabila keadaan orangtuanya tidak mampu ketika di syariatkan aqiqah, maka aqiqah menjadi gugur. Sedangkan jika orangtuanya mampu, namun ia menunda aqiqah hingga anaknya dewasa, maka pada saat itu anaknya tetap diaqiqahi walaupun sudah dewasa.

Aqiqah asalnya menjadi beban ayah selaku pemberi nafkah di keluarga. Aqiqah ditunaikan dari harta ayah, bukan dari harta si anak. Orang lainpun tidak boleh melaksanakan aqiqahnya selain melalui izin ayahmya.

Untuk anda yang mencari hewan yang baik untuk dijadikan aqiqah sang buah hati tentu butuh waktu yang cukup lama. Tenang, anda tidak perlu khawatir walaupun anda tak punya cukup waktu untuk datang langsung ke pasar hewan dan memilihnya sendiri. Sekarang ada Aqiahbrawijaya yang siap membantu anda dalam menyiapakan keprluan aqiqah anda untuk membuat momen anda dan si kecil lebih sempurna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *